Podstawową formą zajęć z Techniki Alexandra są lekcje indywidualne. Dzięki pomocy nauczyciela, jego dotykowi i instrukcjom werbalnym, uczeń doświadcza nieznanej lub zapomnianej lekkości pozostawania w swoim ciele.

Praca indywidualna dotyczy doznań i doświadczeń na tyle nowych, że mało kto jest w stanie dotrzeć do nich samodzielnie, polegając na dotychczasowej percepcji własnej postawy i ruchu.

Możliwa jest jest również praca ONLINE, która w czasach pandemii nabrała nowej jakości.

ZAPISY NA LEKCJE INDYWIDUALNE

(stacjonarne i online)

telefonicznie: 509 716 951

email: technikaalexandramk@gmail.com

Lekcje indywidualne stacjonarne odbywają się na ul. Długosza (Wola). Pierwsza lekcja wprowadzająca (dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z Techniką Alexandra) trwa powyżej godziny, proponuję zarezerwować sobie ok 1,5 h. Kolejne lekcje, trwają 45 min (do godziny).

Podczas zajęć zdejmujemy obuwie, można wziąć ze sobą dodatkowe skarpetki lub płaskie obuwie na zmianę. Wskazany jest strój codzienny, ale nieograniczający ruchu.

Płatność gotówką lub przelewem z góry

Lekcje indywidualne online odbywają się na platformie zoom i trwają ok 60 min.  Pierwsza lekcja wprowadzająca (dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z Techniką Alexandra) trwa ok 1,5 h.

Płatność przelewem z góry

Czas trwania lekcji i ich częstotliwość

Aktualny czas trwania lekcji to 30-60 min (w zależności od nauczyciela).

Wiele osób decyduje się na lekcje raz w tygodniu. Choć w miarę możliwości najkorzystniej jest, aby początkowe lekcje pobierane były z większą częstotliwością (2-3 razy w tygodniu) i stopniowo się rozrzedzały.

Lekcje prowadzone przez F.M. Alexandra trwały zwykle 30 min, ale poprzedzone były często pracą w pozycji leżącej (pod kierunkiem asystenta) i pobierane były ze stosunkowo dużą częstotliwością: 3-5 razy tygodniowo.

Zalecana liczba lekcji

Pewne efekty pracy mogą być zauważalne już po pierwszej lub kilku pierwszych lekcjach, ale ich trwałość uzależniona jest od stanu i otwartości ucznia.

Zwykle proponuję, aby przyjść na pierwszą lekcję, dla zorientowania się czy ten rodzaj pracy nam odpowiada. Jeśli tak, spróbować 5 – 10 lekcji, aby zobaczyć, jak to działa oraz jak i na ile, jesteśmy w stanie wykorzystywać zdobywane umiejętności. Czasem ta ilość wystarcza, aby poradzić sobie z niektórymi dolegliwościami.

Aby nauczyć się i na bieżąco stosować zasady Techniki Alexandra do różnych swoich potrzeb i problemów (również nowych, kiedyś w przyszłości) potrzeba serii ok 30 lekcji a czasem i więcej, odpowiednio rozłożonych w czasie.