FORMA ZAJĘĆ 

LEKCJE INDYWIDUALNE 

Podstawową formą zajęć z Techniki Alexandra są lekcje indywidualne. Dzięki pomocy nauczyciela, jego dotykowi i instrukcjom werbalnym, uczeń doświadcza nieznanej lub zapomnianej lekkości pozostawania w swoim ciele i poruszania się w lżejszy i swobodniejszy sposób.

Praca indywidualna dotyczy doznań i doświadczeń na tyle nowych, że mało kto jest w stanie dotrzeć do nich samodzielnie, polegając na dotychczasowej percepcji własnej postawy i ruchu.

Czas trwania lekcji i ich częstotliwość

Aktualny czas trwania lekcji to 45 min (do 1 godziny).

Wiele osób decyduje się na lekcje raz w tygodniu. Choć w miarę możliwości najkorzystniej jest, aby początkowe lekcje pobierane były z większą częstotliwością (2-3 razy w tygodniu) i stopniowo się rozrzedzały.

Lekcje prowadzone przez F.M. Alexandra trwały zwykle 30 min, ale poprzedzone były często pracą w pozycji leżącej (pod kierunkiem asystenta) i pobierane były ze stosunkowo dużą częstotliwością: 3-5 razy tygodniowo.

LEKCJE INDYWIDUALNE ONLINE

Niektórzy nauczyciele Techniki Alexandra uczą online już od wielu lat. Czas pandemii znacznie przyśpieszył rozszerzenie się tej oferty. Bardzo pomaga też powszechna wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami T.A. z całego świata.

W pracy online jeszcze wyraźniej skupiamy się na świadomości i myśli kierowanymi w stronę tego jak siedzę, jak patrzę na komputer, co zauważam wokół siebie, a z czasem również jak wykonuję różne, nawet dość skomplikowane ruchy…

Niektórzy ze zdziwieniem stwierdzają, że po raz pierwszy są w stanie siedzieć przy komputerze ponad godzinę i czuć się coraz swobodniej.

Oczywiście praca online nie zastąpi przyjemnego dotyku nauczyciela, ale w specyficzny, delikatny sposób inicjuje głęboką pracę własną, która na dłuższą metę jest podstawą wykorzystywania Techniki Alexandra w codziennym życiu.

WARSZTATY

Warsztaty są bardzo dobrą formą wprowadzenia do Techniki Alexandra. Prowadzone w grupie dają możliwość zarówno doświadczenia tego rodzaju pracy, jak i przekonania się o jej działaniu na przykładzie innych osób. Podczas warsztatu omawiane są podstawowe zasady Techniki oraz szerokie spektrum zastosowania tej metody.

Warsztaty weekendowe lub w formie wakacyjnych zajęć wyjazdowych proponowane są nie tylko osobom nowym, ale również znającym podstawy metody, aby w toku gier i zabaw grupowych, symulujących sytuacje życiowe, mogły doświadczyć stosowania zdobywanych umiejętności na co dzień.

WARSZTATY ONLINE

Warsztaty online są zwykle trochę krótsze, niż te realne, ale w równie poruszający sposób docierają słuchaczy i porywają do wspólnej pracy.

Energia grupy, choć odbierana tylko z ekranu komputera, potrafi się udzielać tak samo, a czasem nawet lepiej, niż w dużych salach wykładowych i działa bardzo wspierająco.

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia odświeżające lub pogłębiające zdobywane umiejętności, przeznaczone są dla osób, uczęszczających na lekcje indywidualne lub znających podstawy tej metody z wcześniejszych lekcji, warsztatów lub zajęć wyjazdowych.

Zajęcia grupowe nie zastąpią pierwszych lekcji indywidualnych, ale mogą być korzystną alternatywą dla osób, które ze względu na ograniczony budżet nie mogą kontynuować zajęć indywidualnych z odpowiednią częstotliwością.

Każdorazowo omawiany jest jeden z aspektów Techniki Alexandra oraz tematy zgłoszone przez uczestników. Zajęcia obejmują: ćwiczenie w pozycji aktywnego wypoczynku, krótką pracę indywidualną dla każdego oraz gry i zabawy grupowe.

Zajęcia odbywają się po zebraniu grupy

ZAJĘCIA GRUPOWE ONLINE

Zajęcia grupowe online są bardzo korzystną formą kontynuacji pracy własnej po serii lekcji indywidualnych lub po udziale w warsztacie wprowadzającym. Ta forma szczególnie dobrze sprawdziła się w czasie pandemii. Grupa osób spotykająca się dwa razy w tygodniu na 1,5 godziny w ciągu dwóch miesięcy zrobiła nad wyraz duże postępy.

ĆWICZENIA  ONLINE

Ćwiczenia online to dodatkowa forma pracy oferowana osobom decydującym się na samodzielną kontynuację pracy pomiędzy bardziej rozrzedzonymi lekcjami indywidualnymi lub warsztatami. Ćwiczenia online trwają godzinę i mają na celu zarówno przypomnienie poznanych na zajęciach online etiudek, jak i zainspirowanie do wprowadzania zasad Techniki Alexandra do codziennych ruchów i czynności.

Intencja poszukiwania swobody i lepszego samopoczucia wcześniej czy później przynosi efekty związane z ogólną poprawą koordynacji i równowagi całej postawy. A to z czasem powoduje, że część wyuczonych reakcji; obserwowania, pauzowania i odpowiedniego kierowania intencji staje się nowym, korzystnym nawykiem.

ZAPISY NA ZAJĘCIA REALNE I ONLINE  (zoom)

ZAPISY NA LEKCJE INDYWIDUALNE

telefonicznie: 509 716 951

email: technikaalexandramk@gmail.com

Lekcje indywidualne odbywają się na ul. Panieńskiej w Warszawie (Stara Praga). Pierwsza lekcja wprowadzająca (dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z Techniką Alexandra) trwa powyżej godziny, proponuję zarezerwować sobie ok 1,5 h. Kolejne lekcje, trwają 45 min (do godziny).

Podczas zajęć zdejmujemy obuwie, można wziąć ze sobą dodatkowe skarpetki lub płaskie obuwie na zmianę. Wskazany jest strój codzienny, ale nieograniczający ruchu.

ZAPISY NA WARSZTATY

email: technikaalexandramk@gmail.com

Proszę o dokładne podanie nazwy i daty warsztatu, swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu.

ZAPISY NA ZAJĘCIA GRUPOWE

email: technikaalexandramk@gmail.com

Proszę o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu.