TECHNIKA ALEXANDRA
LEKCJE INDYWIDUALNE, ZAJĘCIA GRUPOWE I WARSZTATY

STACJONARNE I ONLINE

w zakresie:

  • eliminacja zbędnych napięć i usztywnień,
  • panowanie nad stresem i tremą,
  • korygowanie postawy,
  • emisja głosu,
  • panowanie nad dolegliwościami psychosomatycznymi,
  • praca nad własnym rozwojem

Dostosowanie swobodnej postawy do wymogów wykonywanego zawodu:

  • dla muzyków – problemy z aparatem, nerwobóle, trema
  • dla aktorów i wokalistów – emisja głosu, swoboda postawy
  • dla jeźdźców – harmonia konia i jeźdźca
  • dla kobiet w ciąży – lepszy kontakt i panowanie nad zmieniającym się ciałem

Działamy również na Facebooku: facebook.com/Technika-Alexandra-Magdalena-K%C4%99dzior-321443128273767/

lub

http://www.facebook.com/technikaalexandra

UWAGA

WARSZTATYto określenie dla dłuższych zajęć jednorazowych dla grupy osób,  wprowadzających lub tematycznych. Odbywają się w ciągu jednego do kilku dni, przez kilka godzin dziennie,  jednorazowo lub formie kilkukrotnych spotkań.

Zajęcia wyjazdowe, jako że trwają jednorazowo kilka do kilkunastu dni również nazywam warsztatami

więcej w zakładce : Oferta/ Warsztaty

ZAJĘCIA GRUPOWE – to regularne, krótkie zajęcia cykliczne dla grupy osób, odbywające się regularnie (np. 1-3 razy w tygodniu) przez dłuższy czas i trwające 1-3 godzin.

więcej w zakładce : Oferta/ Zajęcia grupowe

*

Technika Alexandra to niezwykła metoda przywracania wewnętrznej swobody ciała i ducha. Umożliwia powrót do stanu lekkości fizycznej i swobody psychiczno – emocjonalnej, którą mieliśmy jako dzieci i którą większość z nas zatraciła w miarę dorastania.

Dlatego technika ta nazywana jest również metodą reedukacji psychofizycznej. Pomaga posiąść na nowo naturalne umiejętności prawidłowego korzystania z możliwości własnego organizmu. Umiejętności, które zatracamy w toku życia na skutek pośpiechu, stresu i obaw, utrwalających tendencję do wkładania w wykonywaną czynność zbyt dużego wysiłku i niepotrzebnych napięć mięśniowych.

Uczymy się tu świadomego eliminowania niekorzystnych nawyków psychofizycznych oraz niepotrzebnych napięć. Celem pracy jest poszukiwanie większej swobody ruchu i oddechu oraz przywrócenie tych procesów do naturalności W odróżnieniu od znanych metod relaksacyjnych Technika Alexandra uczy przede wszystkim swobody w działaniu, a stan rozluźnienia traktuje jako punkt wyjścia do osiągania odpowiedniej elastyczności mięśni oraz swobodnej i sprężystej postawy.

Mówi się, że Technika Alexandra to metoda ucząca świadomego eliminowania zbędnych napięć ograniczających nasze możliwości ruchu i zachowań. Dla mnie stała się również możliwością powrotu do kontaktu ze sobą, swoim ciałem i swoimi myślami, nauczyła mnie pewności siebie i przywróciła wewnętrzną siłę, o której wcześniej zdążyłam zapomnieć.

GENEZA

Metodę tę stworzył australijski aktor Frederick Matthias Alexander (1869-1955), szukający sposobu na pokonanie własnych problemów z chrypką i bezgłosem. Alexander odkrył i udowodnił, że poprawa sposobu posługiwania się własnym organizmem, prowadzi do lepszego jego funkcjonowania i eliminacji wielu dolegliwości i bólów. Stwierdził, że utrzymanie swobodnej prostej postawy zachowującej pełną przestrzeń całego organizmu oraz prawidłową dynamiczną relację pomiędzy głową, szyją i kręgosłupem umożliwia nie zaburzony przebieg podstawowych procesów życiowych oraz optymalne funkcjonowanie wszystkich organów, swobodę oddechu, ruchu i głosu.

Odkrycie Alexandra polegało przede wszystkim na stwierdzeniu, że większość z nas, przy wykonywaniu nawet drobnej czynności – umysłowej czy fizycznej – wkłada w nią zbyt wiele wysiłku, ( tj. nadmierne, często szkodliwe, napięcia mięśni, które w dużym stopniu ograniczają zamierzony efekt). Zaobserwujmy na przykład osobę idącą w kierunku przystanku autobusowego, która na widok zbliżającego się autobusu, zaczyna biec. W momencie wzmożonego zaangażowania i wysiłku typowe będzie odchylenie głowy do tyłu i w dół, wciśnięcie jej w ramiona oraz pochylenie do przodu górnej partii tułowia. Na pewno nie sprzyja to mobilności ciała i swobodzie oddechu. Zauważmy nasze własne reakcje w napiętej sytuacji, na przykład przy prowadzeniu samochodu w pośpiechu lub pracy przy komputerze w okresie przeciążenia pracą. Skurczone mięśnie szyi ciągną głowę do tyłu, powodują nadmierne zaciśnięcie szczęki. Usztywniona klatka piersiowa i napięcie w miednicy ograniczają możliwości oddechowe, a ponieważ cały tułów ulega przy tym zgarbieniu i pochyleniu w dół (lub odwrotnie nadmiernemu napięciu i usztywnieniu), często w efekcie zaczynają dokuczać dolne partie kręgosłupa lub przewód pokarmowy.
Wyobraźmy sobie teraz charakterystyczną postawę osoby stale pełnej niepokojów i obaw lub kogoś w ciągłej depresji. Nie trudno zauważyć analogię. To, co popularnie nazywamy postawą, jest często produktem nagromadzonych reakcji, w postaci napięć, które zostają zamknięte w naszym ciele. Technika Alexandra pomaga odblokować te zakumulowane napięcia.

LEKCJE INDYWIDUALNE

Lekcje indywidualne polegają na delikatnym ukierunkowaniu przez nauczyciela postawy i ruchów danej osoby oraz nieznacznym korygowaniu wyraźnie nieprawidłowych napięć za pomocą delikatnego dotyku i wprowadzanych “kierunków mentalnych”. Doświadczenie lekkości i swobody ruchu uzyskiwane dzięki stosowaniu zasad F.M. Alexandra, tworzy nowy punkt odniesienia dla organizmu. Daje to początek samoistnemu procesowi stałego dążenia do poprawy nadwerężających ciało nawyków. Początkowo dzieje się to z dużym udziałem świadomości, później może być częściowo nieuświadamiane, ale zawsze jest wynikiem wprowadzania organizmu na tor wewnętrznej samoregulacji.

Przeciętna lekcja obejmuje zwykle pracę w pozycji leżącej, a także w pozycji siedzącej i w ruchu. Praca w pozycji leżącej (na wznak, z niewielkim oparciem pod głową i ugiętymi kolanami w górze), ma na celu przywrócenie pełnej przestrzeni ciała, zwykle nadmiernie skurczonego w pośpiechu dnia. Ćwiczenia w pozycji siedzącej i w ruchu uczą dbania o przywracanie równowagi, a przez to łatwiejszego poruszania się, tj. z mniejszym niż dotychczas obciążeniem i napięciem mięśni. Chodzi tu również o wkładanie w codzienne czynności mniejszego, niż dotąd wysiłku.

Proces uczenia się przebiega głównie poprzez bezpośrednie doświadczenia ciała. Nie zadaje się tu wprawdzie ćwiczeń do wykonywania w domu, lecz uczy się świadomego unikania szkodliwych napięć, co sprzyja dochodzeniu do bardziej naturalnej postawy i efektywniejszych schematów ruchowych. Nauczyciel pokazuje również, w jaki sposób na co dzień, poprzez świadomość i odpowiednie mentalne kierunki przywracać stan większej lekkości i swobody uzyskiwany podczas lekcji.

Kurs Techniki Alexandra jest procesem prowadzącym do stopniowych, często bardzo głębokich zmian. Każda lekcja trwa 30-45 minut i zaleca się aby pierwsze lekcje były pobierane w krótkich odstępach czasu (nawet kilka razy w tygodniu), a następnie rozrzedzane. Sprzyja to łatwiejszemu utrwalaniu się nowych umiejętności. Ostatecznym celem jest, aby każdy z nas został sam dla siebie “nauczycielem Techniki Alexandra” i był w stanie, wraz ze wzrastającą świadomością, odpowiednio kierować swoim sposobem “posługiwania się sobą”, wciąż go doskonaląc i dostosowując do zmieniających się warunków życia.

WARSZTATY GRUPOWE

Warsztaty grupowe pełnią funkcję zajęć wprowadzających, zapoznających z podstawowymi zasadami Techniki Alexandra, sposobami pracy oraz z szerokim wachlarzem możliwości jej wykorzystania. Szkolenia tematyczne dla konkretnych grup zawodowych dostarczają informacje o najczęstszych błędach postawy i ruchu charakterystycznych dla danego zawodu oraz sposobów ich eliminowania i zapobiegania. Warsztaty grupowe prowadzą do znacznego wzrostu świadomości własnego ciała oraz rozróżniania prawidłowych nawyków postawy i ruchu od tych niekorzystnych dla skuteczności działania lub szkodliwych dla zdrowia. Bywają też korzystnym uzupełnieniem lekcji indywidualnych ponieważ dają możliwość świadomego wprowadzania poznanych wcześniej zasad w sytuacjach symulujących życie i w interakcjach z otoczeniem.

Liczba uczestników zajęć grupowych uzależniona jest od liczby prowadzących je instruktorów. Większość instruktorów preferuje jeśli liczba uczestników na jednego nauczyciela nie przekracza 12-18 osób. Czas trwania zajęć grupowych oscyluje od kilku godzin do kilku dni i uzależniony jest od intensywności zajęć. Organizowane są również warsztaty wyjazdowe trwające 1-2 tygodnie. Tego rodzaju dłuższym zajęciom grupowym towarzyszą zwykle lekcje indywidualne każdego uczestnika.

MOŻLIWOŚCI

Praca z Techniką Alexandra umożliwia stopniową poprawę kontaktu z samym sobą, a przede wszystkim z własnym ciałem. Pomaga lepiej odbierać sygnały przekazywane przez organizm, a to w połączeniu z odpowiednimi kierunkami mentalnymi umożliwia lepsze panowanie nad sobą i swoimi możliwościami również pod wpływem tremy i stresu. Umiejętność świadomego przywracania sobie swobodnej, sprężystej postawy pozwala na powrót do naturalnego, pełnego oddechu co wzmacnia również możliwości głosowe i ruchowe.

Umiejętność eliminowania zbędnych napięć, daje możliwość świadomego przywracania sobie wewnętrznego spokoju, a poprzez dobre ugruntowanie, również i poczucia własnej siły. Dzięki temu łatwiej kontaktować się i wydobywać na powierzchnię, naturalne, głębokie możliwości własnego organizmu bez uciekania się do trików i pracy siłowej.

Szczególnie istotny jest również fakt, że umiejętności zdobywane dzięki Technice Alexandra wykorzystujemy na bieżąco, nie przerywając danej czynności, umożliwia to więc ciągłe świadome doskonalenie siebie i własnych możliwości.

ZASTOSOWANIE

Początkowo z Techniki Alexandra korzystali głównie aktorzy, wokaliści, muzycy i tancerze szczególnie ceniący sobie umiejętność zachowania odpowiedniej sprężystości ciała i mięśni. Od tego czasu Technika Alexandra na stałe została przyjęta jako metoda pracy ze studentami wielu szkół artystycznych, ale w miarę lat jej zastosowanie znacznie się rozszerzyło.

Swoboda ruchu i dobra koordynacja ruchowa to elementy ważne dla każdego muzyka grającego na danym instrumencie przez kilka godzin dzienne. Pełna swoboda i równowaga psychofizyczna to również podstawowe atuty dobrego aktora. Kontakt ze sobą i swoimi uczuciami świadczy o możliwości wyrażenia zamierzonych intencji i uczuć podczas występu. Najlepsi aktorzy i śpiewacy zyskują wiele, kiedy znają i wciąż rozwijają swoje możliwości głosowe, nie ograniczane nadmiernym napięciem mięśni szyi i gardła.
Dotyczy to również osób prowadzących wykłady, szkolenia, negocjacje, dla których swoboda psychofizyczna oznacza bezpośrednio lepsze lub gorsze rezultaty pracy.
W szczególnie korzystny sposób Technika Alexandra pomaga również radzić sobie z niekorzystnymi symptomami tremy.

W ostatnich latach z lekcji tej metody korzystają różne osoby stosując ją jako sposób na uwolnienie się od wielu problemów, a nawet schorzeń psychosomatycznych. Typowym przykładem są bóle powstające na skutek długotrwałego pozostawania w tej samej pozycji w wyniku wykonywanej (często stresującej) pracy. Szczególnie często w ostatnich latach korzystają z lekcji Alexandra osoby z dolegliwościami kręgosłupa. Osobną grupę uczniów Techniki Alexandra stanowią osoby, których zbytnia nerwowość lub wrażliwość utrudniają efektywne wykonywanie swojej pracy lub funkcjonowanie w życiu. Dotyczy to zarówno biznesmenów i osób na odpowiedzialnych stanowiskach, jak też uczniów czy studentów.

Dużą korzyść z Techniki Alexandra odnoszą również osoby niepełnosprawne fizycznie (szczególnie w przypadku upośledzenia narządów ruchu), osoby niewidome lub niedowidzące. Ponieważ TA znacząco poprawia kontakt z własnym ciałem i jego reakcjami korzystne okazuje się stosowanie tej metody przez kobiety w ciąży i osoby z zaburzeniami odżywiania. Ostatnio coraz częściej z Techniki Alexandra korzystają osoby pracujące nad własnym rozwojem. Znacznie wspomaga ona pracę wewnętrzną, kontakt z własnymi myślami i emocjami, ułatwia też wprowadzenie w życie decyzji podjętych podczas terapii.

Osobną grupą korzystającą z zajęć Techniki Alexandra są sportowcy. Już sam jej twórca F.M. Alexander, jako zapalony jeździec chętnie pracował z jeźdźcami i ich końmi, a także z graczami w golfa. W toku lat metoda ta skutecznie wykorzystywana jest w pływaniu, narciarstwie, bieganiu i wielu innych dziedzinach sportu oraz sztuk walki. Jej stosowanie, ucząc umiejętności zachowania równowagi psychofizycznej, swobodnego oddechu i podzielności uwagi również w nowych, nieznanych dotąd sytuacjach, praktycznie pomagają w zdobywaniu każdej nowej umiejętności.

WIEK I MOŻLIWOŚCI FIZYCZNE

Wiek i możliwości fizyczne nie predystynują nikogo w szczególny sposób do korzystania z lekcji Techniki Alexandra. Liczy się tu raczej otwartość na zmiany i gotowość do pracy na poziomie świadomości i własnych myśli. Dlatego praktycznie każdy może skorzystać ze zbawiennych działań tej metody.

TECHNIKA ALEXANDRA NA ŚWIECIE

Choć kolebką Techniki Alexandra jest Australia, to jednak krajem, w którym metoda ta się w pełni rozwinęła jest Wielka Brytania. To tu powstało pierwsze stowarzyszenie nauczycieli Techniki Alexandra : The Society of Teachers of the Alexander Technique (www.stat.org.uk), którego filie znajdują się w wielu krajach świata.

Najlepszym sposobem na znalezienie nauczyciela Techniki Alexandra w pobliżu swojego miejsca zamieszkania jest sprawdzenie listy nauczycieli na stronie STAT lub filii STAT na świecie.

DODATKOWE INFORMACJE: technika-alexandra.pl/materialy

 TECHNIKA ALEXANDRA  W POLSCE

 W Polsce działa obecnie niewielu nauczycieli, są to oprócz autorki strony:

Hanna Sypiańska   Warszawa   

 tel. +48 22 848 91 36    +48 507 702 472, email: hannasypianska@gmail.com

Natalia Danielczyk   Katowice

tel.  +48 51 88 488 93,  email: n.danielczyk@gmail.com


Agata Ziemniewicz Warszawa 

tel. 798 456 131     email: azatalexandertechniquestudio@gmail.com

Jacek Kaleta  Tychy

email: jacek.a.kaleta@gmail.com

Elżbieta Jabłońska Gdańsk

email: eljabl115@gmail.com