Na warsztaty zazwyczaj zapraszam zarówno osoby, które chcą poznać Technikę Alexandra, jak i te, które mają za sobą wcześniejsze kursy lub lekcje indywidualne. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że wspólna praca na kursie pozwala każdemu zaczynać od swojego poziomu i we własnym tempie iść do przodu.

logo-alex

ĆWICZENIA ONLINE

UWAGA: informacje o ćwiczeniach online w zakładce „Zajęcia grupowe” 

logo-alex

 TECHNIKA ALEXANDRA :

LŻEJ, WYGODNIEJ

 BARDZIEJ ŚWIADOMIE

(w ciele i w życiu, w domu i na urlopie, w spokoju i w stresie)  

WARSZTAT ONLINE DLA MAŁEJ GRUPY

WPROWADZAJĄCY DO METODY

sobota 5. lutego 2022

godz 10.00- 12.00 (12.30)

niedziela 6. lutego 2022

godz 17.00- 19.00 (19.30)

Zajęcia praktyczne polegające na wykorzystaniu świadomości i myśli do lepszego panowania nad własnym ciałem i jego możliwościami oraz lepszego „zarządzania” całym organizmem.

 • wygodna postawa przed komputerem i przed publicznością
 • więcej luzu w ciele i sprężystości w mięśniach
 • spokojny oddech i opanowany głos
 • wykorzystywanie pojedynczych sekund na chwilę odpoczynku bez utraty zaangażowania w pracę
 • wzrastająca podzielność uwagi, świadomości i pewności siebie

Warsztat przewidziany zarówno dla osób, które chcą poznać działanie Techniki Alexandra, jak i dla chcących pogłębić dotychczasowe umiejętności z nią związane oraz umożliwić przejście z wcześniejszej pracy w realu do zajęć w formie zdalnej.

Cena: 230 zł

Gwarancją rezerwacji miejsca jest zgłoszenie email na adres: technikaalexandramk@gmail.com,

z podaniem: imienia i nazwiska, nr telefonu

 oraz wpłata całości lub części opłaty– 70 zł

do 29. stycznia 2022 na rachunek :

Magdalena  Kędzior: Nr 30 1140 2004 0000 3302 8180 7859

 

Informacje, zapisy, prowadzenie: 

Magdalena Kędzior 509 716 951 lub technikaalexandramk@gmail.com

 

logo-alex

LATO 2022

INFORMACJE O WAKACYJNYCH WARSZTATACH

Z TECHNIKĄ ALEXANDRA 

W LANCKORONIE I W KĄTACH RYBACKICH

wkrótce

 

logo-alex

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY

Technika Alexandra – poprzez myśl i świadomość do lepszego zarządzania sobą – warsztat online

7-8. maja 2022

Adresaci

Osoby pracujące nad własnym rozwojem, osoby szkolące się w kierunku pomocy innym, terapeuci.

Cel

Poszerzenie świadomości siebie. Rozpoznawanie i przekraczanie własnych ograniczeń oraz rozwijanie możliwości na podstawie doświadczania wpływu myśli i intencji na reakcje własnego ciała.

Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra do świadomego rozpoznawania i zmieniania niekorzystnych nawyków psychofizycznych (od nawyków postawy i ruchu do nawykowych reakcji i zachowań).

 • świadome rozluźnianie napięć i usztywnień,
 • przywracanie prostej, sprężystej postawy optymalnej w danej sytuacji
 • powrót do naturalności oddechu
 • radzenie sobie ze stresem i tremą,
 • radzenie sobie z bólem (fizycznym i psychicznym)
 • eliminowanie napięć, dyskomfortu, bólu wynikających ze specyfiki wykonywanego zawodu

PROGRAM

 • Nieoceniająca obserwacja własnego stanu z perspektywy możliwości jego poprawy.
 • Świadomość rządzących nami tendencji i przyzwyczajeń z uwzględnieniem „odruchu strachu”, odruchu przyciągania do siebie, „endgaining”.
 • Ćwiczenie w pozycji aktywnego wypoczynku z jednoczesnym odbieraniem bodźców pochodzących z otoczenia i z własnego ciała. Wykorzystanie mentalnego spokoju i uważności dla przywrócenia odpowiedniej sprężystości mięśni i swobody stawów.
 • Ćwiczenia i zabawy mające na celu świadome pogłębienie możliwości oddechowych, utrzymywania równowagi i koordynacji pracy całego organizmu
 • Wykorzystanie podstawowych zasad Techniki Alexandra do radzenia sobie z niepokojem, tremą i stresem.
 • Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra i nowopoznanych umiejętności do radzenia sobie z konkretnymi indywidualnymi zagadnieniami i problemami wnoszonymi przez uczestników.

zajęcia prowadzi : Magdalena Kędzior

Kontakt i zapisy :

Szczegóły:  https://www.swps.pl/szkolenia/online/22171-technika-alexandra-poprzez-mysl-i-swiadomosc-do-lepszego-zarzadzania-soba-warsztat-online

logo-alex