Na warsztaty zazwyczaj zapraszam zarówno osoby, które chcą poznać Technikę Alexandra, jak i te, które mają za sobą wcześniejsze kursy lub lekcje indywidualne. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że wspólna praca na kursie pozwala każdemu zaczynać od swojego poziomu i we własnym tempie iść do przodu.

logo-alex

ĆWICZENIA ONLINE

UWAGA: informacje o ćwiczeniach online w zakładce „Zajęcia grupowe”

logo-alex

SWPS

Uniwersytet Humanistycznospołeczny

12-13 września 2020

2 dniowy warsztat

OD SWOBODY CIAŁA DO LEKKOŚCI ŻYCIA

Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra do świadomego rozpoznawania i zmieniania niekorzystnych nawyków psychofizycznych (od nawyków postawy i ruchu do nawykowych reakcji i zachowań).

Poznanie zasad Techniki Alexandra i możliwości wykorzystania jej w różnych sferach życia:

 • świadome rozluźnianie napięć i usztywnień,
 • powrót do prostej i wygodnej postawy optymalnej w danej sytuacji,
 • radzenie sobie ze stresem i tremą,
 • radzenie sobie z bólem (fizycznym i psychicznym),
 • umiejętność optymalnego wykorzystywania możliwości własnego organizmu.

Warsztat dla osób pracujących nad własnym rozwojem lub szkolących się w kierunku pomocy innym, terapeutów

prowadzi Magdalena Kędzior

szczegółowe informacje

 

logo-alex

Centrum Psychoterapii Integralnej

i Magdalena Kędzior

zapraszają na warsztat TECHNIKA ALEXANDRA

kierowany zarówno dla absolwentów warsztatów Technika Alexandra

jak również wszystkich osób zainteresowanych

POZNAŃ

3-4.padziernika 2020

Warsztat z Techniki Alexandra ma na celu przybliżenie podstawowych zasad tej metody i uzyskiwanych dzięki niej efektów oraz przygotowanie do pracy własnej:

 • powrót do prostej, ale swobodnej i niewymuszonej postawy
 • uzyskiwanie większej lekkości, wygody i swobody ruchu również przy wykonywaniu skomplikowanych zadań
 • poprawa możliwości głosowych
 • radzenie sobie z tremą i stresem,
 • efektywność i swoboda podczas wystąpień publicznych
 • eliminowanie zbędnych napięć i usztywnień, radzenie sobie z bólem i trudnymi emocjami

 link do szczegółowych informacji: 

https://www.cpi.poznan.pl/szkolenie/techinka-alexandra-edycja-iii/

logo-alex

SWPS

Uniwersytet Humanistycznospołeczny

TECHNIKA ALEXANDRA– poprzez myśl i świadomość do lepszego zarządzania sobą – WARSZTAT ONLINE

10-11 października 2020

godz.10.00-13.15

Warsztat dla osób pracujących nad własnym rozwojem, szkolących się w kierunku pomocy innym, terapeutów.

prowadzi Magdalena Kędzior

Cel:

Poszerzenie świadomości siebie. Rozpoznawanie i przekraczanie własnych ograniczeń oraz rozwijanie możliwości na podstawie doświadczania wpływu myśli i intencji na reakcje własnego ciała.

Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra do świadomego rozpoznawania i zmieniania niekorzystnych nawyków psychofizycznych (od nawyków postawy i ruchu do nawykowych reakcji i zachowań).

 • świadome rozluźnianie napięć i usztywnień,
 • przywracanie prostej, sprężystej postawy optymalnej w danej sytuacji
 • powrót do naturalności oddechu
 • radzenie sobie ze stresem i tremą,
 • radzenie sobie z bólem (fizycznym i psychicznym)
 • eliminowanie napięć, dyskomfortu, bólu wynikających ze specyfiki wykonywanego zawodu

Program:

 • Nieoceniająca obserwacja własnego stanu z perspektywy możliwości jego poprawy.
 • Świadomość rządzących nami tendencji i przyzwyczajeń z uwzględnieniem „odruchu strachu”, odruchu przyciągania do siebie, „endgaining”.
 • Ćwiczenie w pozycji aktywnego wypoczynku z jednoczesnym odbieraniem bodźców pochodzących z otoczenia i z własnego ciała. Wykorzystanie mentalnego spokoju i uważności dla przywrócenia odpowiedniej sprężystości mięśni i swobody stawów.
 • Ćwiczenia i zabawy mające na celu świadome pogłębienie możliwości oddechowych, utrzymywania równowagi i koordynacji pracy całego organizmu
 • Wykorzystanie podstawowych zasad Techniki Alexandra do radzenia sobie z niepokojem, tremą i stresem.
 • Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra i nowopoznanych umiejętności do radzenia sobie z konkretnymi indywidualnymi zagadnieniami i problemami wnoszonymi przez uczestników.

Szczegóły . https://www.swps.pl/szkolenia/online/22171-technika-alexandra-poprzez-mysl-i-swiadomosc-do-lepszego-zarzadzania-soba-warsztat-online