FORMA ZAJĘĆ 

LEKCJE INDYWIDUALNE 

Podstawową formą zajęć z Techniki Alexandra są lekcje indywidualne. Dzięki pomocy nauczyciela, jego dotykowi i instrukcjom werbalnym, uczeń doświadcza nieznanej lub zapomnianej lekkości pozostawania w swoim ciele.

Praca indywidualna dotyczy doznań i doświadczeń na tyle nowych, że mało kto jest w stanie dotrzeć do nich samodzielnie, polegając na dotychczasowej percepcji własnej postawy i ruchu.

Czas trwania lekcji i ich częstotliwość

Aktualny czas trwania lekcji to 30-45 min (w zależności od nauczyciela).

Wiele osób decyduje się na lekcje raz w tygodniu. Choć w miarę możliwości najkorzystniej jest, aby początkowe lekcje pobierane były z większą częstotliwością (2-3 razy w tygodniu) i stopniowo się rozrzedzały.

Lekcje prowadzone przez F.M. Alexandra trwały zwykle 30 min, ale poprzedzone były często pracą w pozycji leżącej (pod kierunkiem asystenta) i pobierane były ze stosunkowo dużą częstotliwością: 3-5 razy tygodniowo.

Zalecana liczba lekcji

Pewne efekty pracy mogą być zauważalne już po pierwszej lub kilku pierwszych lekcjach, ale ich trwałość uzależniona jest od stanu i otwartości ucznia.

Zwykle proponuję, aby przyjść na pierwszą lekcję, dla zorientowania się czy ten rodzaj pracy nam odpowiada. Jeśli tak, spróbować 5 – 10 lekcji, aby zobaczyć, jak to działa oraz jak i na ile, jesteśmy w stanie wykorzystywać zdobywane umiejętności. Czasem ta ilość wystarcza, aby poradzić sobie z niektórymi dolegliwościami.

Aby nauczyć się i na bieżąco stosować zasady Techniki Alexandra do różnych swoich potrzeb i problemów (również nowych, kiedyś w przyszłości) potrzeba serii ok 30 lekcji, odpowiednio rozłożonych w czasie.

WARSZTATY

Warsztaty są bardzo dobrą formą wprowadzenia do Techniki Alexandra. Prowadzone w grupie dają możliwość zarówno doświadczenia tego rodzaju pracy, jak i przekonania się o jej działaniu na przykładzie innych osób. Podczas warsztatu omawiane są podstawowe zasady Techniki oraz szerokie spektrum zastosowania tej metody.

Warsztaty weekendowe lub w formie wakacyjnych zajęć wyjazdowych proponowane są nie tylko osobom nowym, ale również znającym podstawy metody, aby w toku gier i zabaw grupowych, symulujących sytuacje życiowe, mogły doświadczyć stosowania zdobywanych umiejętności na co dzień.

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia odświeżające lub pogłębiające zdobywane umiejętności, przeznaczone są dla osób, uczęszczających na lekcje indywidualne lub znających podstawy tej metody z wcześniejszych lekcji, warsztatów lub zajęć wyjazdowych.

Zajęcia grupowe nie zastąpią pierwszych lekcji indywidualnych, ale mogą być korzystną alternatywą dla osób, które ze względu na ograniczony budżet nie mogą kontynuować zajęć indywidualnych z odpowiednią częstotliwością.

Każdorazowo omawiany jest jeden z aspektów Techniki Alexandra oraz tematy zgłoszone przez uczestników. Zajęcia obejmują: ćwiczenie w pozycji aktywnego wypoczynku, krótką pracę indywidualną dla każdego oraz gry i zabawy grupowe.

Zajęcia odbywają się po zebraniu grupy w poniedziałki  godz.17.00- 20.00

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA

ZAPISY NA LEKCJE INDYWIDUALNE

telefonicznie: 509 716 951

email: technikaalexandramk@gmail.com

Lekcje indywidualne odbywają się na ul. Długosza (Wola). Pierwsza lekcja wprowadzająca (dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z Techniką Alexandra) trwa powyżej godziny, proponuję zarezerwować sobie ok 1,5 h. Kolejne lekcje, trwają 45 min (do godziny).

Podczas zajęć zdejmujemy obuwie, można wziąć ze sobą dodatkowe skarpetki lub płaskie obuwie na zmianę. Wskazany jest strój codzienny, ale nieograniczający ruchu.

ZAPISY NA WARSZTATY

email: technikaalexandramk@gmail.com

Proszę o dokładne podanie nazwy i daty warsztatu, swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu.

ZAPISY NA ZAJĘCIA GRUPOWE

email: technikaalexandramk@gmail.com

Proszę o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu.