Warsztaty


Na warsztaty zazwyczaj zapraszam zarówno osoby, które chcą poznać Technikę Alexandra, jak i te, które mają za sobą wcześniejsze kursy lub lekcje indywidualne. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że wspólna praca na kursie pozwala każdemu zaczynać od swojego poziomu i we własnym tempie iść do przodu. Sporadycznie zdarza się, że dla osób z wcześniejszym doświadczeniem w pracy z Techniką Alexndra proponuję osobny warsztat. 

 

 

logo-alex

“Technika Alexandra od swobody ciała do lekkości życia”

14-15. października 2017

Uniwersytet SWPS w Warszawie  –  weekendowy warsztat 

Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra do świadomego rozpoznawania i zmieniania niekorzystnych nawyków psychofizycznych (od nawyków postawy i ruchu do nawykowych reakcji i zachowań).

Poznanie zasad Techniki Alexandra i możliwości wykorzystania jej w różnych sferach życia:

  • świadome rozluźnianie napięć i usztywnień,
  • powrót do prostej i wygodnej postawy optymalnej w danej sytuacji,
  • radzenie sobie ze stresem i tremą,
  • radzenie sobie z bólem (fizycznym i psychicznym),
  • umiejętność optymalnego wykorzystywania możliwości własnego organizmu.

Adresaci:

Osoby pracujące nad własnym rozwojem, osoby szkolące się w kierunku pomocy innym, terapeuci.

Zapisy
tel. 22 517 99 60, e-mail: szkolenia@swps.edu.pl